AVG Privacyverklaring

Privacy Verklaring (AVG)

Stephanie Verhart Fotografie, gevestigd aan de Laanstraat 24C, 3743BG te Baarn , respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe Stephanie Verhart Fotografie omgaat met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stephanie Verhart
Laanstraat 24C
3743BG, Baarn
info@stephanieverhart.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stephanie Verhart Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De foto’s gemaakt in opdracht van u

Stephanie Verhart Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact met u opnemen voor informatie m.b.t. tot de diensten van Stephanie Verhart Fotografie
 • Het boeken van een een fotoshoot of videoshoot.
 • Het voorbereiden van een fotoshoot of videoshoot.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van bestelde producten.

Hoe lang worden gegevens bewaard:
Stephanie Verhart Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Personalia: 7 jaar | wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar | wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar | wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar | wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stephanie Verhart Fotografie zijn Wetransfer en One.com.
Wetransfer wordt door Stephanie Verhart Fotografie gebruikt als middel om bestanden te verzenden en One.com is het hostingbedrijf van de website www.stephanieverhart.com
Beide bedrijven voldoen aan alle eisen van de AVG. Stephanie Verhart Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stephanie Verhart Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Stephanie Verhart Fotografie en niet aan derden verstrekt. Wil je op de  website niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stephanie Verhart Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stephanieverhart.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Stephanie Verhart Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stephanie Verhart Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stephanieverhart.com